Tarieven

Tarievenoverzicht van beide locaties.

Aantal dagen per week Uren per maand Uurprijs Bruto maandprijs
5 dagen 240 € 8,90,- € 2.136,00,-
4 dagen 192 € 8,90,- € 1.708,80,-
3 dagen 144 € 8,90,- € 1.281,60,-
2 dagen 96 € 8,90,- € 854,40,-
1 dag 48 € 8,90,- € 427,20,-
Extra opvang per dag € 97,90,-
Extra opvang per halve dag € 50,-

Extra opvangdagen

Indien u uw kind een extra dag of dagdeel wilt brengen, kunt u bij de pedagogisch medewerkers van de groep informeren of dit mogelijk is. Wanneer uw verzoek ingewilligd kan worden, dan dient u een formulier ‘eenmalige machtiging extra opvang’ in te vullen die de pedagogisch medewerker u zal overhandigen.

Wat gaat kinderopvang bij Lieve Schoot u kosten?

Voor de berekening van de netto-kosten van uw kinderopvang kun gebruik maakt van de internetsite http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. Hier kunt een proefberekening laten maken op basis van uw en onderstaande gegevens. Prettig om vooraf te weten waar u financieel aan toe bent!

Bepaal bij dagopvang het aantal dagdelen  waarvan uw kind gebruik gaat maken. Vermenigvuldig dit met de jaar uren. Dit totaal deelt u door twaalf. Hiermee heeft u het gemiddelde aantal maanduren berekend. Samen met het betreffende uurtarief, en het (gezamenlijk) toetsingsinkomen voor het betreffende kinderopvangjaar, wordt uw tegemoetkoming kinderopvang berekend. Na eventuele inschrijving ontvangt u van ons een contract kinderopvang waarin alle relevante gegevens t.b.v. uw definitieve aanvraag voor de tegemoetkoming kinderopvang zijn opgenomen. Voor informatie over het actuele uurtarief kunt u contact opnemen met onze administratie.

  • Tip! Wij raden u aan bij twijfel het toetsingsinkomen liever iets hoger, dan te laag in te schatten. Hiermee voorkomt u later vervelende naheffingsaanslagen.
  • Tip! Als u een aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst Toeslagen indient, probeer dit dan uiterlijk zes weken voor de plaatsing van uw kind te doen. Veelal ontvangt u dan tijdig voor de start van de kinderopvang uw financiële bijdrage.
Huidige situatie Nieuwe situatie
Ouders kunnen per kind maximaal 230 uur per maand declareren
per soort kinderopvang.
Ouders kunnen per kind maximaal 230 uur per maand declareren voor alle soorten kinderopvang samen.
Behalve het bovenstaande is er geen maximum gesteld aan het
aantal uren welke in aanmerking komen voor de Kinderopvang-toeslag van de Belastingdienst.
Ouders komen voor dagopvang voor maximaal 140% van de
uren van de minst werkende* ouder in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit percentage wordt
voor buitenschoolse opvang maximaal 70%.*Hieronder valt ook studeren, het volgen van een traject om de kans op
werk te vergroten of een inburgeringscursus.
Wanneer een ouder zijn baan verliest mag nog de rest van
het kalenderjaar kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst ontvangen worden.
Wanneer een ouder zijn baan verliest, mag nog maximaal 3 maanden
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangen worden.
Per gastouder kan slechts één Landelijke Registratie
Kinderopvang nummer vastgelegd worden.
Per gastouder kunnen meerdere Landelijke Registratie
Kinderopvang nummers vastgelegd worden.
De volgende situatie is ontstaan: buitenschoolse opvang
organisaties mogen uren in rekening brengen waarin de kinderen feitelijk niet op de opvang aanwezig zijn om voorbereidings- 
en/of vervoerskosten te dekken.
Er mogen geen extra uren gefactureerd worden naar ouders als verrekening van de voorbereidings- en/of vervoerskosten. Buitenschoolse opvang organisaties zijn verplicht om
ouders te informeren over welke uren voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen en welke niet. Dit moet gemeld worden in het contract met de ouders en in het jaaroverzicht van de afgenomen opvanguren die ouders elk
jaar ontvangen.bottom