Oudercommissie

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE LEDEN VOOR ONZE OUDERCOMMISSIE

Ieder kinderdagverblijf  moet een oudercommissie hebben. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste leden.

Wil jij lid worden van onze oudercommissie?

Wat wordt er van je verwacht:

  • Leden van de oudercommissie behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.
  • De commissie geeft advies aan de directie over de kwaliteit van de opvang.
  • Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: de tarieven van de opvang, nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen binnen de organisatie enzovoort
  • Ook willen wij graag een mooi programma voor ouderbetrokkenheid opstellen in samenwerking met de oudercommissie

Kortom, een leuke taak voor ouders die wat tijd vrij willen en kunnen maken en die het leuk vinden om mee te praten over diverse onderwerpen binnen onze organisatie.

Lijkt dit je wat, neem dan contact op met Esin of Emel.

Wil je meer informatie over de taken van een oudercommissie, kijk dan op de website: www.boink.info

Wij hopen natuurlijk op veel enthousiaste aanmeldingen.

Namens het hele team,
Esin Dogan- Aksoy

 
bottom