Op onze groep wordt iedere dag een VVE programma gevolgd. Dit wordt gedaan in een dagdeel van 3 uur in de ochtend en een dagdeel van 3 uur in de middag. We werken met het programma Piramide, waarbij er periodiek een nieuw thema aan bod komt (zie hiervoor ook de jaarplanning en weekplanning op de groep).

In het programma is er voldoende tijd voor het werken in kleine groepjes, een grote groepsactiviteit en juist ook individuele begeleiding. Het activiteitenaanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en wordt afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen en gedifferentieerd naar niveau.

Tijdens het VVE programma worden de volgende vier ontwikkelingsgebieden gestimuleerd:
– Sociaal emotioneel
– Taal
– Beginnende rekenontwikkeling
– Motorische ontwikkeling

Voor de kinderen vind uiteraard alles spelenderwijs plaats, waarbij er door ons geobserveerd wordt op bovenstaande ontwikkelgebieden.

We werken met dagritmekaarten om kinderen te betrekken bij de dagindeling en voor te bereiden op wat komen gaat.

Voorbeeld dagindeling:

Tijd Activiteit
07.30 – 09.00 uur Inloop; kinderen worden opgevangen (8.30 -9.00 uur spelinloop samen met de ouders) Leidsters observeren de kinderen tijdens het vrij spel om ze verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.
09.00 – 12.00 uur Start de ochtend met VVE programma (leeftijd 2 t/m 4 jaar).
09.00 – 09.30 uur Kring (dagritme/wie zijn er/voorlezen en zingen/aandacht voor taal- en reken-ontwikkeling).
Brood maaltijd + melk of yogi (tijdens de broodmaaltijd worden de kinderen spelenderwijs meegenomen in de taalontwikkeling).
09.30 – 10.00 uur – WC ronde of ochtendslaap (baby’s).
– Kleine kringactiviteit (activiteit in kleine groepjes of individueel op basis van het het thema door de VVE leidsters), hierbij is er specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
10.00 – 12.00 uur – Hoekgericht werken, met hierin 1 op 1 activiteit met de leidsters, vanuit het gedifferentieerd aanbod per kind. Specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
– Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht, de leidster begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de spelontwikkeling). Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen/buitenruimte en/of beweegruimte.
– Grote groepsactiviteit met creatieve expressie (wisselend, dans, muziek, knutsel, enz.).
– Gezamenlijke afsluiting (terugkijken naar de ochtend, eventueel ook tijd voor verjaardagen, geboorte of afscheid).
12.00 – 12.30 uur Warme maaltijd + Sap of water (totale groep).
12.30 – 13.00 uur Verschonen/wc ronde.
12.30 – 15.30 uur Naar bed (slapen/rusten (0 – 2,5 jarigen) Met de wakkere kinderen wordt er een leeftijdsgerichte activiteit gedaan. Het activiteitenaanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en wordt afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen en gedifferentieerd naar niveau.
14.00 – 17.00 uur Start de middag met VVE programma (leeftijd 2 t/m 4 jaar).
14.00 – 14.30 uur Kring (dagritme/wat gaan we vanmiddag doen,/voorlezen en zingen/aandacht voor taal- en rekenontwikkeling.
14.30 – 15.30 uur Kleine kringactiviteit (activiteit in kleine groepjes of individueel op basis van het thema door de VVE leidsters), hierbij is er specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
15.30 – 15.45 uur De kinderen die slapen worden uit bed gehaald en verschoond. Baby’s gaan weer slapen. De kinderen die wakker zijn hebben een wc ronde.
– Hoekgericht werken, met hierin 1 op 1 activiteit met de VVE leidsters, vanuit het gedifferentieerd aanbod per kind. Specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
15.45 – 16.15 uur Fruit & sap (met iets lekkers erbij). De kinderen worden spelenderwijs meegenomen in taalontwikkeling, de leidsters begeleiden en observeren de kinderen bij de sociaal emotionele en motorische vaardigheden.
16.15 – 17.00 uur – Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht, de leidster begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de spelontwikkeling). Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen/buitenruimte en/of beweegruimte.
– Grote groepsactiviteit met creatieve expressie (wisselend, dans, muziek, knutsel, enz.).
17.00 – 18.30 uur  Rustige activiteit aan tafel en ouders komen hun kinderen ophalen.