De algemene lijn in de pedagogisch medewerker- kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen op de kinderdagverblijven conform de regelgeving is al volgt:

  • Eén beroepskracht per driekinderen in de leeftijd tot één jaar.
  • Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar.
  • Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar.
  • Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Groepsgrootte en leeftijdsopbouw

De Lieverdjes, verticale groep bestaan uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 weken tot 4 jaar. Drie pedagogisch medewerk(s) draaien deze groep.

De Toppertjes, de VVE peutergroep bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. Qua bezetting draait er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 8 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 13 kinderen.

Er zitten vaste pedagogisch medewerkers in het team van een groep. Dit bevordert de continuïteit in de relaties met de kinderen. Invallers worden naast een pedagogisch medewerker gekoppeld, tenzij zij voor langere tijd nodig zijn, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsvervanging of vakanties.

Voor huidig schooljaar behouden we 2 stagiaires per locatie. Zij zijn immers al halverwege het schooljaar. Vanaf komend schooljaar nemen we alleen nog volwassen stagiairs: helpende welzijn 2,  PW3 of PW4 niveau aan.  Dan nemen we maximaal 2 stagiair per dag per locatie aan. Deze stagiair kan helpen openen of sluiten en zodoende fungeren als 2e volwassene op de groep tijdens de 3-uursregeling.

(Stam)groep Max aantal kinderen Aantal gekwalificeerde pedagogisch medewerkers Maximaal aantal stagiaires
Lieverdjes (0 – 4 jaar) 14 3 3
Toppertjes (2-4 jaar) 13 2 3

Voor het berekenen van de beroepskracht – kind ratio gebruiken wij de rekentool. De rekentool berekent hoeveel pedagogisch medewerker op de groep moet staan. De rekentool is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid;  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/30/rekentool-kinderopvang-beroepskracht-kind-ratio.html.

Ook is de link terug te vinden op onze website www.kinderopvang.nl