De Toppertjes

De Toppertjes (2 – 4 jaar)
Derkinderenstraat 52
1062 BJ Amsterdam

020-6177423
info@lieveschoot.nl

De openingstijden van de Toppertjes zijn van 07.30 uur tot 18.30 uur.

Horizontale groepen
Binnen ons kinderdagverblijf werken we met horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Binnen een horizontale groep kan de leidster haar aandacht, het dagritme en de activiteiten geheel afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep.

Een overzicht van de voordelen van onze horizontale kindergroepen:

 1. De leidsters zijn in staat goed aan te sluiten bij de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep waarmee ze werken.
 2. Wanneer een kind in zijn ontwikkelingsproces niet helemaal mee komt met zijn leeftijdsgenootjes wordt dit eerder waargenomen.
 3. De groepen zijn volledig ingericht op de kinderen. Voor de jongste kinderen is de ruimte bijvoorbeeld meer geborgen zodat de allerkleinsten zich er veilig kunnen voelen. Terwijl de ruimte voor de oudste kinderen juist meer uitdagend is ingericht met veel ruimte om lekker te bewegen.
 4. Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal is, evenals de groepsregels, afgestemd op leeftijd van de kinderen.
 5. Iedere groep heeft een evenwichtig dagritme afgestemd op de gemiddelde leeftijd van die groep.
 6. Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun eigen niveau.
 7. In de aparte babygroep is rust, hygiëne en veiligheid beter te garanderen.
 8. De groep blijft, ook als de kinderen ouder worden, een uitdaging. Kinderen zullen zich niet snel vervelen of uitgekeken raken.
 9. Ouders kunnen ervaringen uitwisselen en problemen bij elkaar herkennen.

Locatie de Toppertjes is de vestiging waar we overdag dreumes en peuters, van 2 jaar tot 4 jaar, opvangen. Dit is mogelijk voor een dag en een dagdeel. Tijdens vakanties zijn er extra opvangmogelijkheden. Uiteraard werken we met vaste pedagogische medewerkers per groep en vanuit visie van het geleidelijk groter groeien van het kind. De opvang is huiselijk en kleinschalig, met veel aandacht voor het individuele kind.

Dagindeling: groep “De Toppertjes”

Tijdsindeling Dreumes & peuters 2 jaar – 4 jaar
07.30 – 09.00 uur Inloop; kinderen worden opgevangen (7.30 -9.00 uur spelinloop samen met de ouder, alleen maar 15 minuten). Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen tijdens het vrij spel om ze verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.
09.00 – 12.00 uur Start de ochtend met VVE-programma
09.00 – 9.30 uur Kring (dagritme/wie zijn er/voorlezen en zingen/aandacht voor taal- en reken-
ontwikkeling)
09.30 – 10.00 uur Broodmaaltijd & melk of yogi (tijdens de broodmaaltijd worden de kinderen
spelenderwijs meegenomen in de taalontwikkeling)/aan tafel kiezen de kidneren een hoek om in te spelen, werkenWC-ronde & verschoonronde
10.00 – 10.10 uur Spelen en werken
10.10 – 11.40 uur – Spelen en werken in de hoeken, met hierin 1 op 1 activiteit met de pedagogisch medewerkers, vanuit het
gedifferentieerd aanbod per kind. Specifiek aandacht voor taal- en rekenontwikkeling- Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht, de pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de
spelontwikkeling). Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen-/buitenruimte en/of beweegruimte.
– Grote groepsactiviteit met creatieve expressie (wisselend, dans, muziek, knutsel, enz.).- Kleine kringactiviteit (activiteit in kleine groepjes of individueel op basis van het thema door de VVE pedagogisch medewerkers), hierbij is er specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
11.40 – 12.00 uur Gezamenlijke afsluiting (terugkijken naar de ochtend)
12.00 – 12.30 uur Warme maaltijd & Sap of water
12.30 – 14.00 uur WC-ronde/Verschoonronde/rustmoment voor jongste kinderen die naar bed gaan/educatief filmmoment/vrij spelen/ lezen.
14.00 – 17.00 uur Start de middag met VVE-programma
14.00 – 14.15 uur Kring (dagritme/wat gaan we vanmiddag doen, /voorlezen en zingen/aandacht
voor taal- en rekenontwikkeling
14.15 – 15.15 uur Spelen en werken, met hierin 1 op 1 activiteit met de VVE pedagogisch medewerkers, vanuit het gedifferentieerd aanbod per kind. Specifiek aandacht  voor taalontwikkeling/tutoring
15.15 – 15.45 uur Fruit & sap (met iets lekkers erbij). De kinderen worden spelenderwijs meegenomen in taalontwikkeling, de pedagogisch medewerkers begeleiden en observeren de kinderen bij de sociaal emotionele en motorische vaardigheden)
15.45 – 16.45 uur Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht, de pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de
spelontwikkeling). Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen-/buitenruimte en/of beweegruimte. Grote groepsactiviteit met creatieve expressie (wisselend, dans, muziek, knutsel, enz.).
16.45 – 17.00 uur  Gezamenlijke afsluiting (terugkijken naar de ochtend, eventueel ook tijd voor verjaardagen, geboorte of afscheid).
17.00 – 18.30 uur Rustige activiteit aan tafel en ouders komen hun kinderen ophalen.
 • Tijdens de maaltijden worden de kinderen spelenderwijs meegenomen in de taalontwikkeling.
 • Maaltijden: de kinderen eten netjes met een vork en drinken ze uit een beker.
 • Elke dag naar buiten (alleen met heel koud weer blijven wij binnen).


bottom