Kinderopvang Lieve Schoot B.V. biedt aankomende pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om via de beroepsopleidende leerweg (BOL- leerroute) opgeleid te worden tot gekwalificeerd pedagogisch medewerker. Zij staan boventallig op de groep, dus naast 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het ROC-ASA Noord. Regelmatig is er plaats voor stagiaires van de opleiding S.P.W.3. Er wordt alleen gewerkt met onbetaalde stagiaires. Per periode wordt er bepaald of er ruimte is voor nieuwe stagiaires afhankelijk van de stage duur. De begeleiding wordt gegeven door een ervaren pedagogisch medewerker die ook goed contact onderhoudt met de coördinator op school. Dit voor een betere kwaliteit van de Beroepspraktijkvorming.

De BPV is een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student en zorgt voor praktisch vaardige medewerkers in de toekomst. Daarom is het van groot belang dat student, leerbedrijf en onderwijs heldere afspraken maken over het uitvoering van de BPV.

Lieve Schoot B.V. is erkend SBB leerbedrijf, geregistreerd als 100047119.