Onze visie

Lieve Schoot staat voor Liefdevol & Zorgzaam. Door kleinschaligheid en inzet van vaste krachten ontstaat een sterke band tussen de ouders, kinderen en de medewerkers van Lieve Schoot. We werken liever met vaste gediplomeerde pedagogische medewerker die al aantal jaren ervaring hebben in de branche.

Regelmaat in de dagindeling welke is afgestemd op de leeftijd van de kinderen geeft structuur en herkenbaarheid. Op vaste tijden eten, slapen, buiten spelen geeft ze het gevoel van rust en veiligheid.

Het slaapritme en voedingsschema wordt zo veel mogelijk gelijkgesteld met die van het thuisfront. We richten ons op opvang waar baby’s, dreumes en peuters zich kunnen ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en vooral sociale vaardigheden. Hiervoor maken we –op de peutergroep-gebruik van het VVE programma Piramide waarbij ze al spelend de nodige ontwikkeling doormaken. De vaste medewerkers zijn voor dit programma goed opgeleid en zorgen dat er een gezonde basis ontstaat voor een goede start in het basisonderwijs.

Het kind centraal
Bij het Lieve Schoot zijn we ons ervan bewust dat het opvangen van uw kind automatisch het mede opvoeden van uw kind is. Wij bieden dan ook zeker meer dan alleen opvang in de zin van zorg voor voeding en slaap. Belangrijk en leuk vinden we het geven van liefde, warmte en aandacht aan uw kind. We hebben oog voor diens behoeftes, kwaliteiten en ontwikkeling.

Als uw kindje dingen wil ontdekken, weten, oefenen of proberen zullen we dat stimuleren aan de hand van bepaalde waarden en normen. Het respecteren van uw kind zoals het is, is belangrijk uitgangspunt bij het Lieve Schoot. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. De kinderen willen zich, net als wij, erkend en gewaardeerd voelen.

Het doel waar Lieve Schoot voor staat is het kind in eigen tempo leren ontdekken. Natuurlijk begeleiden wij het kind verder in de volgende aspecten.

– Een goede verzorging
– Zijn/haar ontwikkeling
– Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheidbottom