‘s Morgens kunt u uw kind brengen tussen:                                             07.30 en 09.00 uur
‘s Middags kunt u uw kind halen tussen:                                                  17.00 en 18.30 uur

Deze zo op het oog strikte breng- en haaltijden zijn van belang om een goed dagprogramma te kunnen bieden met gezamenlijke activiteiten en om de rust in de groepen te waarborgen.

Later of te laat ophalen
Het kan voorkomen dat u door een calamiteit een keer niet op tijd bent om uw kind op te halen. Wij verzoeken u dit, voor zover mogelijk, direct te melden aan het kinderdagverblijf. Wanneer het echter herhaaldelijk voorkomt dat de overeengekomen haal- en brengtijden niet kunnen worden nagekomen zal de directie samen met u naar een oplossing zoeken, en hiervoor concrete afspraken kan voldoen, zijn we helaas genoodzaakt de extra personele kosten die hiervoor ontstaan in rekening te brengen. U ontvangt dan een factuur van €30,- per kwartier dat u te laat bent voor het afhalen van uw kind. De directie zal hiertoe opdracht geven.

Ophalen door een ander dan de ouder, verzorger
Wanneer uw kind niet door uzelf wordt opgehaald, verzoeken wij u dit van tevoren (telefonisch) aan de pedagogisch medewerkers door te geven. Wij laten uw kind nooit zonder uw toestemming meegaan met een vreemde. Ook personen, zoals broertjes en zusjes jonger dan 15 jaar kunnen uw kind niet ophalen. Met ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden, worden aparte afspraken gemaakt over het ophalen van hun kind.

Tijdig (af)melden

Tot 9.00 uur kunnen ouders hun kinderen brengen. Daarna laten we de kinderen niet meer toe.

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden verhinderd bent, geef dit dan door via de ouderportaal of telefonisch. Als u later dan 09.10 doorgeeft dat u laat bent, gaan wij er van uit dat u niet meer zal komen en passen wij onze planning hierop aan en is de kans groot dat u geen plek meer voor deze dag heeft.

Vanaf 09.30 hebben wij het kring moment tot 09.45. Wij vragen om te wachten tot het kring moment voorbij is, zodat deze niet verstoord wordt.

Mocht u meer dan 3 keer verhinderd zijn, dan zullen wij een gesprek met u laten plaatsvinden om dit te bespreken.

Wanneer u uw kind een dagje thuis wilt houden of een afspraak heeft, vragen wij u dit vóór 08.00 uur door te geven via de ouderportaal app. De pedagogisch medewerkers kunnen hiermee rekening houden in het dagprogramma en eventuele verzoeken van andere ouders voor incidentele opvang inwilligen. Weet u eerder dat uw kind het KDV niet zal bezoeken (bijvoorbeeld in verband met vakantie), wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven? Over niet afgenomen dagen vindt geen restitutie plaats.