Wennen voor de groep Lieverdjes

Wennen voor de groep Lieverdjes

De kinderen van de groep “Lieverdjes” komen vooraf aan de plaatsing 2 dagdelen, van 9:00 tot 12:00 uur en van 9.00 tot 15.00 uur naar het kinderdagverblijf. Tevens zit er een flesvoeding en een slaapje in of een maaltijd en een rustmoment. Dit zijn de twee basisbehoeften van een baby of een dreumes/ peuter. Zijn de ouders wat vergeten te vertellen, dan kunnen wij daar na de wendag gericht vragen over stellen.

Voor ouders betekent dit dat zij gedurende deze 6 uur zelf kunnen wennen aan de situatie, dat zij hun kind uit handen hebben gegeven. Na afloop kunnen zij vragen stellen. Ouders moeten wel bereikbaar zijn mocht het wennen moeizaam verlopen. Zij mogen zelf ook altijd tussendoor bellen.

Het doel van het wennen voor het kind is dat het kind de ruimte, de groep kinderen en de pedagogisch medewerkers leert kennen, zodat het zich snel op zijn gemak voelt. De pedagogisch medewerkers geven het kind extra persoonlijke aandacht om het vertrouwen van het kind te winnen en te kijken hoe het op bepaalde, nog vreemde situaties reageert.bottom