Aan een inschrijving zijn geen kosten gebonden en is al mogelijk vanaf het moment dat u drie maanden zwanger bent. Wij plaatsen kinderen vanaf twee dagen per week en u krijgt minimaal vier weken van te voren een bericht dat er voor uw kind een plaats is op het kinderdagverblijf.

Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij contact met u op en bespreken wat u en uw kind te wachten staat. Vervolgens komt uw kind op de (wacht)lijst. Het is dus van belang dat u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen. Als u niet meer op de (wacht)lijst wilt staan, bijvoorbeeld omdat u inmiddels een andere oplossing heeft gevonden, dan horen wij dat graag. Wanneer u een plek heeft aangevraagd voor uw ongeboren kind, dan stellen we een geboortekaartje zeer op prijs.

Bij plaatsing houden wij rekening met de volgende punten:
1. Een evenwichtige leeftijdsopbouw.
2. Het aantal dagen en welke dagen.
3. Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang.
4. Wij streven naar een evenwichtige jongens/meisjes verdeling per groep.

Heeft u vragen over de plaatsing van uw kind of over de rondleiding, dan kunt u dit mailen naar info@lieveschoot.nl.

Kind inschrijven

  INFORMATIE OUDER
  INFORMATIE KIND
  ADRES
  INFORMATIE PLAATSING
  Groep LieverdjesToppertjes
  Opvangdagen MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag