Wat is het vier ogen principe?
Een houder van een kinderdagverblijf moet de opvang zodanig organiseren dat een beroepskracht of beroepskracht in opleiding de werkzaamheden alleen maar kan uitvoeren als deze gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Waarom?
De commissie Gunning heeft na de Amsterdamse zedenzaak een rapport met aanbevelingen gedaan voor de kinderopvang. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 4 ogen principe. Dit om te voorkomen dat iemand die slechte bedoelingen heeft zijn/haar gang kan gaan. Een belangrijk is niet alleen zicht op wat collega’s wel of niet doen, maar ook een aanspreekcultuur. Wanneer je dingen ziet of hoort van collega’s die je een niet pluis gevoel geven moet je daar ook wat mee doen. Zorg er met elkaar voor dat een “aanspreekcultuur” is.
Met elkaar nadenken over hoe je dit kan organiseren; wie kan ingezet worden.
Kwetsbare situaties: bepaalde ruimtes zoals de slaapruimte, begin en eind van de dag, pauzes etc.
Denk met elkaar welke momenten en ruimtes, dagen kwetsbaar zijn.

Lieve Schoot B.V. vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. De belangrijkste maatregel is de medewerkers 9 uur op een dag laten werken en-zo mogelijk- 2 stagiaires per dag inzetten, waarvan één opent met een pedagogisch medewerker en één sluit met een pedagogisch medewerker. Zo kunnen wij die vier ogen veel beter garanderen. Wij brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in de praktijk.

Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.

  • Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers en twee stagiaires op de groep aanwezig. Aan het begin en einde van de dag, tijdens brengen- en haalmomenten zijn er naast pedagogische medewerkers ook (veel) ouders aanwezig.

Alleen in de zomervakantie gaat het anders. Dan hebben wij een klein groepje. Stagiaires zijn dan vrij en hebben zij zomervakantie; alleen stagiaires die nog veel uren moeten inhalen zijn dan aanwezig en dat zijn er vaak maar één of twee stagiaires per week. Wij hebben in de zomervakantie in die 6 weken kleine groepjes.

Ook de indeling van de locaties speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie.

  • Camera’s
  • De groepen zijn open. Er zijn veel ramen. Men kijkt en loopt makkelijk naar binnen.
  • Babyfoon aan (vier-oren-principe)
  • Stagiaires
  • Open aanspreekcultuur
  • Glazen wanden en open ruimte
  • Presentielijst (zie, bijgehouden binnen komst en vertrek door van de pedagogisch medewerkers en de kinderen).

Het vier-ogen-principe is besproken en goedgekeurd door de oudercommissie.

Camera’s

Kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V. vindt veiligheid een belangrijk onderdeel van het kinderdagverblijf. Om deze redenen besteden wij veel aandacht aan het toezicht op het kinderdagverblijf. Iedere ruimte van het Kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V. is voorzien van beveiligingscamera’s. De camerabeelden worden door Nuon beheerd. De beelden worden 24 uur per dag opgenomen en zes weken lang opgeslagen bij Nuon in het systeem. Daarna worden de beelden automatisch verwijderd. Als ouders behoefte hebben dan kunnen ze de beelden inzien. Dit is voor de veiligheid van kinderen en personeel. We hebben een app. geïnstalleerd op onze telefoon. De directie, de administrateur en de hoofdleidster kunnen de beelden de hele dag door bekijken. Op het moment dat er één PM-er op de groep is, staat altijd de videocamera aan zodat zij toezicht kunnen houden. Zij bekijken om de twee uur de film en zet, wanneer er geen bijzonderheden zijn geconstateerd, een paraaf op een controlelijst.’

Toegang tot het gebouw door een toegang systeem

Bij de twee locaties bellen ouders aan en doen de pm-ers de deur voor hen open. Om de veiligheid op het kinderdagverblijf te waarborgen, is er een toegangssysteem.

Toegangspoort
In verband met de veiligheid van de kinderen is de toegangsporten van het tuintjes altijd gesloten. De poort beschikt over een kindvriendelijke knop. Om de poort te openen en te sluiten moet de knop op drie drukpunten gelijktijdig ingedrukt en gedraaid worden. Ouders verzoeken wij met klem erop te letten dat zij de poort altijd weer achter hen sluiten gezien de veiligheid van de kinderen.

Open ruimte
Kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V. heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas. Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen.

Babyfoon aan
De slaapruimte van de groep is in principe altijd aangrenzend aan de groep. Als de pm-er in de slaapruimte in gaat blijf de deur open. Op dit moment heeft de intercom/geluidsdrager die is gekoppeld aan een camera in de slaapruimte waarmee pm-ers gehoord en gezien kunnen worden terwijl zij alleen in de slaapruimte zijn. Het gebruik van deze camera heeft een preventieve functie waarvan beelden steekproefsgewijs of na een mogelijk incident bekeken kunnen worden.