In de Wet kinderopvang is een aantal kwaliteitseisen opgenomen waaraan een instelling voor kinderopvang moet voldoen. Alle instellingen die kinderopvang verzorgen dienen zich bij de gemeente te melden en worden, opgenomen in het Register Kinderopvang. Ook Lieve Schoot is aangemeld in dit landelijk register.