De huisregels bestaan uit een aantal zakelijke afspraken. In deze regels is vastgelegd wat ouders van ons kunnen verwachten. Deze praktische afspraken bevorderen een veilige en vertrouwde opvang binnen Kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V.

Spenen

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor de fopspenen. Zij zorgen voor goede spenen en dienen de spenen af en toe op scheurtjes te controleren. Zij worden hieraan herinnerd met briefjes in de mandjes.
 • Wanneer de groepsleiding oneffenheden aan spenen opmerken, mogen zij de speen weggooien en dienen ouders een nieuwe aan te leveren.
 • Spenen met een ring of knop zijn het beste.
 • Ouders dienen spenen regelmatig te vervangen.

Kleding

 • Kettingen en andere versieringen om nekjes die niet kapot springen als een kind er aan blijft hangen zijn verboden.

Schoonmaak
Een goede hygiëne is erg belangrijk op een kinderdagverblijf. We hebben te maken met een groot aantal kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken . Door goede omgang met persoonlijke hygiëne kunnen allerlei infectie en ziekten beperkt of voorkomen worden .

 • De schoonmaak van het gebouw vindt plaats na de openingstijden.
 • Schoonmaakmiddelen staan hoog en kasten met schoonmaakmiddelen zijn dicht met een veiligheidssluiting.
 • Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
 • Sigaretten peuken mogen niet op de speelpleinen gegooid worden.
 • Er worden op het dagverblijf geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar kinderen bij zijn.
 • Lijm wordt alleen bijgevuld wanneer er geen kinderen bij zijn deze i.v.m. de geur/stoffen die vrij komen.
 • Wij hebben allemaal thermostaat kranen. Kinderen kunnen zich er niet aan branden.
 • Kapotte lampen worden op tijd vervangen.

Spelen
Spelen neemt een belangrijke plaats  binnen Kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V. Er zijn verschillende momenten op de dag waarbij het kind kan vrij spelen, buiten spelen en deel kan nemen aan activiteiten. Wat betreft het binnen spelen krijgen kinderen de gelegenheid tot vrij of het doen van een gerichte activiteit. In de dagelijkse praktijk is er ruimte voor vrij spel tijdens de haal- brengmomenten. Daarnaast er ruimte voor activiteiten (of vrij spel )in de dagindeling tussen (ca.) 10:30 en 11:30 en van (ca. 16:00 tot 18:00)

 • Er mag niet met speelgoed gegooid worden.
 • Grote speelobjecten mogen niet voor de vluchtdeur staan.
 • Geen geintjes en pesterijen bij ruiten.
 • Materiaal en speelgoed wat in het dagverblijf aanwezig is, is allemaal getest en goedgekeurd materiaal.

Halen en brengen

 • Wanneer ouders komen halen en brengen tussen 7.30 uur 9.00 uur en 17.00 uur en 18.30 uur kunnen ze de kinderen ophalen.
 • Op het moment dat een kind tijdens het haal moment de ouder ziet, is de ouder verantwoordelijk voor het kind en dient u dus op te letten.
 • Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder het kind altijd even bij de groepsleiding afmelden.
 • Jassen van de kinderen worden in de hal aan en uit getrokken, omdat dit in de groepsruimte veel onrust veroorzaakt.
 • Het hek moet altijd dicht gedaan worden met extra beveiliging.
 • Met oudere kinderen spreken we af dat ze niet zonder toestemming door de hekjes mogen.
 • Wanneer kinderen door iemand anders dan de ouders gehaald wordt, moet dit altijd mondeling of telefonisch door de ouders doorgegeven worden.
 • Wanneer ouders hun kind(eren) te laat komen halen, zullen ze hierop gewezen worden door een te laat briefje.
 •  Jassen en tassen met naam gaan aan de kapstok ook die van de baby’s.
 • Schoenen en helmen e.d. horen op de schoenenrekjes onder de kapstok.
 • Op de groep mag men niet rennen i.v.m. uitglijden.
 • Laat geen tassen van leidsters met inhoud in op de groep staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen ed. in zitten.
 • De groep worden elke dag gecheckt op kleine voorwerpen. Dit wordt gedaan door de groepsleidsters die om 7.30 uur begint en op diverse momenten van de dag wanneer leidsters door de gang lopen.

Groep

 • Iedereen moet helpen met opruimen, ook de kleinere kinderen.
 • Opruimen doen we zo veel mogelijk voor het eten en om 17.00 uur.
 • Kinderen mogen geen eigen speelgoed mee nemen. Wij kunnen geen verantwoording dragen voor het wegraken van speelgoed of schade aan of door het materiaal.
 • Speelgoed wat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of gooien we weg.
 • Er mag niet in kasten, op tafels, op de box en op stoelen geklommen worden.
 • Het meubilair moet zo veel mogelijk blijven staan waar het staat.
 • De kinderen mogen zelf speelgoed kiezen wat binnen hun bereik staat. Ze mogen alles pakken en gebruiken.
 • Speelgoed wat zij zelf niet mogen pakken bijvoorbeeld met kleine onderdelen zijn opgeborgen in een kast.
 • Kinderen mogen alleen aan tafel spelen met speelgoed met kleine onderdelen, en alleen als ze daar de leeftijd voor hebben.
 • Geen losse kleine voorwerpen op de grond laten slingeren.
 • Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
 • Op de groep mag men niet rennen i.v.m. uitglijden.
 • Kinderen mogen niet op de sokken lopen. Kinderen dragen sloffen. In de zomer mogen de kinderen op blote voeten lopen.
 • Er staan geen opstapmogelijkheden in de box ( let op speelgoed waarop gestaan kan worden).
 • Oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen, zetten we niet meer zonder toezicht in de box.
 • De deurtjes in grote box doen we altijd dicht, ook als er niemand in zit.
 • Wij controleren altijd of deurtjes goed dicht zitten als je een kind in de box zet.
 • Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm.
 • Geen tassen met inhoud op de groep laten staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen ed. in zitten.
 • Losse snoeren van lampjes, radio’s e.d. worden zo kort mogelijk gehouden en hoog opgeborgen.
 • Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen.
 • Meubilair wordt regelmatig op scherpe delen en splinters gecontroleerd. Bevindingen worden zo snel mogelijk gemeld.
 • Thee van groepsleidsters wordt niet op tafel gezet, maar op een hoge plank of aanrecht.
 • Na het koken van water wordt het hete water in een thermoskan gedaan, zodat de waterkoker direct weer leeg is.
 • Er mogen geen wippers, stoeltjes e.d. op tafel.
 • Ballen mogen niet tegen het plafond gegooid worden.
 • De deur van de groep moet altijd gesloten worden.

Slaapkamer

 • Kinderen die niet meer slapen krijgen toch een rustmoment tussen de middag.
 • Mocht een kind tijdens een rustmoment in slaap vallen, dan grijpen wij niet in en laten we het kindje minimaal een uur slapen mits het niet uit zichzelf wakker wordt.
 • De kinderen slapen in stapelbedjes. De baby’s slapen daarin boven, maar zodra zij in een klimfase belanden, dan verhuizen zij naar een bedje beneden.
 • De kinderen dragen in bed een eigen slaapzak en liggen op een eigen lakentje. Het kinderdagverblijf zorgt hiervoor en zorgt ervoor dat ze regelmatig gewassen worden. Kinderen krijgen een deken over zich heen. In de zomer geen dekens.
 • Iedere maand worden alle sluitingen van de bedjes gecontroleerd. Wanneer een sluiting niet goed meer werkt moet dit gemeld worden bij Esin of Emel. Het bedje wordt dan met rood lint dichtgebonden en niet meer gebruikt tot de sluiting gerepareerd is.
 • Wij staan het niet toe om zuigelingen op de buik te laten slapen tot het moment dat ze zelf kunnen omdraaien. Wanneer ouders erop staan dat hun baby op de buik moet slapen moeten zij een formulier toestemming gegeven aan de PMer van kinderdagverblijf LIEVE SCHOOT B.V.
 • Wanneer ouders erop staan dat hun baby gefixeerd moet slapen, moeten zij een formulier toestemming geven aan de PMer van kinderdagverblijf LIEVE SCHOOT B.V.
 • Er mogen aan de bedjes geen muziekdoosjes e.d. gehangen worden, deze moeten op de speciale haakjes gehangen worden
 • Er mag geen speelgoed in de bedjes en slaapkamers i.v.m. met doorslikken, maar ook opstapmogelijkheid.
 • Slaapkamers zijn geen opslag ruimten.
 • Er staat in de slaapkamer een evacuatiebedje welke we gebruiken tijdens een ontruiming.
 • Inbakeren doen we alleen op verzoek van de ouders en na duidelijke instructies van ouders ( het liefst mondeling en schriftelijk).
 • Wij controleren regelmatig de temperatuur van kinderen.
 • Bij koorts controleren we extra en dekken niet te warm toe.
 • De slaapkamers worden elke dag gecontroleerd op kleine voorwerpen en speelgoed op de grond.
 • Kinderen die wakker zijn halen we uit bed.
 • In bed worden geen wijde shirts gedragen.
 • Bedjes worden altijd gesloten en op slot gedaan.
 • We controleren altijd de bedjes voordat we de slaapkamer verlaten.
 • Er mogen geen dekens of lakens tussen de rekjes zitten.
 • In de slaapkamer mag men niet rennen i.v.m. uitglijden.
 • Het ventilatiesysteem is de hele dag aan in de slaapkamers.
 • Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in het middel of onder de billen.
 • Wanneer een kind in box in slaap valt wordt speelgoed erom heen weg gehaald en het kindje onder een deken gelegd.

Verschoonhoekje

 • Er mag geen speelgoed mee in het verschoningshoekje of WC.
 • Als kinderen op de verschoningstafel liggen mogen de leidsters niet bij ze vandaan lopen.
 • Voordat de hoogte van de aankleedtafel wordt aangepast, eerst kijken of er geen kinderen onder de aankleedtafel zitten.
 • Alle benodigdheden staan op grijphoogte.
 • Kinderen klimmen altijd onder begeleiding op de trap naar de verschoningstafel en op hun billen naar beneden.
 • Indien de trap voor langere tijd niet gebruikt wordt en het is mogelijk hem in te klappen, doen we dat.
 • Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht in het verschoninghoekje.
 • In het verschoningshoekje mag men niet rennen i.v.m. uitglijden.
 • In het verschoningshoekje worden geen bedjes geplaatst.
 • Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in het middel of onder de billen.
 • De verschoningsruimte wordt elke dag gecheckt op kleine voorwerpen.
 • Kasten zijn altijd dicht.
 • Als er zomers meer zand ligt twee keer op een dag vegen, tussen de middag en aan het einde van de dag.

Keuken

 • Het kinderdagverblijf LIEVE SCHOOT B.V. zorgt voor de nodige broodmaaltijden, warm maaltijd, fruit, drinken en verzorgingsproducten zoals luiers.
 • Voor de kinderen die afwijkende verzorgingsproducten nodig hebben, zoals baby flesvoeding e.d. worden de ouders verzocht hier zelf voor te zorgen.
 • Wij willen geen bevroren borstvoeding. Allen voor nood in de vriezer. borstvoeding moet in de ijskast en niet in de deur van de ijskast.
 • Reserve borstvoeding mag in de vriezer op de groep gelegd worden.
 • Op elke fles staat de naam van de baby.
 • Flesvoeding wordt in het kinderdagverblijf hygiënisch klaargemaakt, dat wil zeggen dat handen wassen en schoon werken als vanzelfsprekend worden beschouwd.
 • Borstvoeding en poedermelk wordt opgewarmd in de flessenwarmer.
 • Tijdens het eten aan tafel blijven, als de kinderen moe zijn, ze alvast naar bed brengen.
 • Kinderen hoeven niet per se alles op te eten of drinken.
 • Met bestek wordt niet gespeeld, vooral met messen is dat erg gevaarlijk.
 • Messen op tafel worden buiten bereik van kinderen gelegd en in de gaten gehouden.
 • De kinderen wordt geleerd niet met het mes te spelen.
 • De kinderen mogen de messen niet aflikken.
 • Messen die niet gebruikt worden liggen naast het bord op tafel.
 • Als het eten en drinken echt niet meer lukt, halen we de weg. Wij vinden niet dat wij van kinderen mogen verwachten dat zij heel lang aan tafel blijven zitten. We wachten tot iedereen klaar is met eten.
 • Drukke kinderen in kinderstoel worden naast de groepsleidster gezet zodat ze niet uit de kinderstoel klimmen en/of we gebruiken een tuigje.
 • Kinderstoelen met drukke kinderen worden iets verder van de tafel gezet, zodat ze zichzelf niet aan de tafel af kunnen zetten.
 • Wij geven na 17.00 uur baby’s geen flesvoeding meer. Op dat moment zijn er vaak minder groepsleidsters op de groep. Deze kunnen niet voldoende controle over de groep houden als er ook nog flesvoedingen gegeven worden.
 • Wij geven de kinderen vers fruit.
 • Wij schillen fruit aan tafel, zodat de kinderen ervan kunnen leren, ze bijvoorbeeld zien hoe fruit eruit ziet voordat ze het eten. 16.30 uur kunnen we de kinderen nog een tussendoortje aanbieden.
 • Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
 • Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen.

Buitenterrein       

 • Wij proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, het streven is om met de kinderen die het erg leuk vinden elke dag even naar buiten te gaan.
 • Op het moment dat het weer dit niet toelaat kunnen we binnen spelen.
 • Wanneer er voldoende leidsters zijn gaat er een leidster mee met de kinderen wanneer zij moeten plassen.
 • Buiten mag er niet in het hek en op fietsjes geklommen worden.
 • Wanneer er voor op het plein gespeeld word, dient de kinderbeveiliging in het hekje gesloten te worden.
 • Met zand gooien is gevaarlijk voor de ogen.
 • Zand hoort in de zandbak.
 • In de zandbak mogen de schoenen van kinderen uit.
 • Wanneer er op het plein gefietst wordt, mogen er geen kinderen op blote voeten lopen Iedereen helpt met opruimen.
 • Op zonnige dagen worden er diverse parasols neer gezet.
 • Baby’s spelen dan onder de parasol.
 • Kinderen dragen petjes als ouders deze van thuis meegegeven.
 • Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen ingesmeerd.
 • Bij een hele dag buiten gebeurt dit drie keer per dag.
 • Wanneer de kinderen in badjes spelen is er altijd toezicht.
 • Wij controleren elk half jaar speeltoestellen en buitenspeelgoed op gebreken en gebreken worden direct gemeld en gerepareerd.
 • Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar houden. Zodat botsingen e.d. zoveel mogelijk voorkomen worden.
 • Buiten leren we de kinderen om consequenties van hun gedrag zo goed mogelijk in te schatten. Je kunt kinderen er op wijzen wat er gebeurt als ze op een fiets klimmen.

Op deze manier leren ze een inschatting maken van gevaarlijke situaties.