Voertaal

De voertaal die binnen de Buitenschoolse Opvang wordt gehanteerd is Nederlands. Wel staan we open voor anderstalige kinderen met hun ouders.