Voertaal

De voertaal die binnen het kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V wordt gehanteerd is Nederlands. Wel staan we open voor anderstalige kinderen met hun ouders.