Inschrijven

Aan een inschrijving zijn geen kosten gebonden en is al mogelijk vanaf het moment dat u drie maanden zwanger bent. Wij plaatsen kinderen vanaf twee dagen per week en u krijgt minimaal vier weken van te voren een bericht dat er voor uw kind een plaats is op het kinderdagverblijf . Indien u één dag per week opvang wenst kan dat na overleg en alleen op de woensdag of vrijdag.

Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij contact met u op en bespreken wat u en uw kind te wachten staat. Na ontvangst van het inschrijfformulier komt uw kind op een wachtlijst. Wanneer er voor de gewenste datum plek is. Het is dus van belang dat u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen in uw woongegevens. Als u niet meer op de wachtlijst wilt blijven staan, bijvoorbeeld omdat u inmiddels een andere oplossing heeft gevonden, dan horen wij dat graag. Wanneer u een plek heeft aangevraagd voor uw ongeboren kind, dan stellen we een geboortekaartje zeer op prijs.

Bij plaatsing houden wij rekening met de volgende punten:
1. Een evenwichtige leeftijdsopbouw.
2. Het aantal dagen en welke dagen.
3. Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang.
4. Wij streven naar een evenwichtige jongens/meisjes verdeling per groep.

U kunt minimaal twee dagen afnemen. Wanneer u één dag wilt afnemen kan dit alleen op de woensdag of op de vrijdag.

Heeft u vragen over de plaatsing van uw kind, dan kunt u dit mailen naar info@lieveschoot.nl. Voor aanvragen van wijziging in uw dagen, kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier die verkrijgbaar is op de groep.

Inschrijfformulier

Om uw kind in te schrijven voor de kinderopvang kunt u gebruik maken van onderstaande inschrijfformulier.
  • Ouder/Verzorger

  • Gegevens kindbottom