COVID -19

Protocol Coronamaatregelen

 

1. Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.

 • Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben

Wegstuurbeleid

Let daarbij op:

 • Bespreek deze regels met ouders

Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben moeten ze naar huis. Via het ouderportaal app kunnen we hier met de ouders vooraf over communiceren.

 • Bij twijfel naar huis
 • Klachten ontwikkelen gedurende de dag ook direct naar
 • Als een kind ziek wordt, wordt het kind direct opgehaald door een ouder. De 2 uursregeling is tijdens de crisis niet meer geldig!
 • Ouders moeten goed bereikbaar zijn daarom vragen wij aan ouders meerdere telefoonnummers voor een 2de / 3de

Maatregelen bij ziek worden personeel tijdens het werk. GGD daarover gebeld.

Bij klachten zoals beschreven onder punt 6, gaat het personeelslid meteen naar huis. De contactmomenten en het besmettingsgevaar voor anderen is dan nog nihil geweest. We maken daar waar het personeelslid mee in aanraking is gekomen goed schoon. Daarna geldt voor het personeelslid de thuisblijfregels beschreven onder punt 6. Wanneer het personeelslid positief getest is, dan vinden er geen preventieve testen voor kinderen of personeel plaats. Er wordt niet uit voorzorg getest alleen bij klachten (RIVM).

 

2. Fysiek contact:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20
 • Geen handen schudden
 • Hoesten/niezen in de elle boog
 • Niet aan je gezicht zitten.

 

3. Hygiënemaatregelen

Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

Op iedere locatie en in iedere groep

 • Zeep
 • Papieren handdoekjes
 • Desinfectie handgel
 • Er hangt een poster met Hygiëne maatregelen in de groepsruimtes en ook voor ouders in de gang bij binnenkomst.

Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Na werktijd maken de pedagogisch medewerkers die op die dag werken, de groepsruimte waar de kinderen gespeeld hebben intensief schoon. Zo ook de slaapruimte en de keuken. We bekijken per dag met welk speelgoed gespeeld kan worden. Bij het schoonmaken maken we ook gebruik van een spray om bepaalde materialen schoon te krijgen.

Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Pedagogisch medewerkers worden door Esin en Zarana gecontroleerd op het uitvoeren van de hygienemaatregelen.

Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handen wassen voldoet bij de preventie van besmetting.

 

4. Afstand personeel

Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.

 

5. Thuisblijfregels – gezondheid kinderen

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe

 Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

Kinderen van 0-4 jaar mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:

 • Als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben;
 • Als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • Als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

 

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en negatief,  of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  

Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-opkindercentra-en-basisscholen

 • Ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan.  Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje en rood.  De quarantaineregels gelden niet voor kinderen  van 4 tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen en brengen.  Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderopvang of gastouderopvang mogen.

 

6. Thuisblijfregels – gezondheid personeel

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:

 •   Hoesten;
 •   Neusverkoudheid;
 •   Loopneus;
 •   Niezen;
 •   Keelpijn;
 •   Verhoging of koorts (vanaf 38 graden); o Plotseling verlies van reuk of smaak.

U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf 1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit geldt ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals personeel in de kinderopvang en gastouders. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

 • Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
 • Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
 • In het geval dat een medewerker/gastouder (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidsklachten en koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. In afwijking hierop geldt dat als de eigen kinderen van het personeelslid van 0 tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten hebben – zoals onder punt 5 beschreven – zij wel mag werken.
 • Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven (dit is langer dan de 7 dagen als de medewerker zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd).
 • Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.
 • Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
 • Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
 • Personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode reisadvies vanwege  het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Gastouders kunnen in deze periode geen opvang bieden. Dit geldt ook als de reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

 bottom