Dagindeling: Toppertjes groep

Tijdsindeling Dreumes & peuters 2 jaar – 4 jaar
07.30 – 09.00 uur Inloop; kinderen worden opgevangen (8.30 -8.45 uur spelinloop samen met de ouders) Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen tijdens het vrij spel om ze verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.
09.00 – 12.00 uur Start de ochtend met VVE-programma
09.00 – 9.30 uur Kring (dagritme/wie zijn er/voorlezen en zingen/aandacht voor taal- en reken-
ontwikkeling)
09.00 – 09.30 uur Broodmaaltijd & melk of yogi (tijdens de broodmaaltijd worden de kinderen
spelenderwijs meegenomen in de taalontwikkeling)
10.00 – 10.10 uur Wc-ronde
10.10 – 11.40 uur – Hoekgericht werken, met hierin 1 op 1 activiteit met de pedagogisch medewerkers, vanuit het
gedifferentieerd aanbod per kind. Specifiek aandacht voor taalontwikkeling – Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht, de pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de
spelontwikkeling). Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen-/buitenruimte en/of beweegruimte.
– Grote groepsactiviteit met creatieve expressie (wisselend, dans, muziek, knutsel, enz.). – Kleine kringactiviteit (activiteit in kleine groepjes of individueel op basis van het thema door de VVE pedagogisch medewerkers), hierbij is er specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
11.40 – 12.00 uur Gezamenlijke afsluiting (terugkijken naar de ochtend, eventueel ook tijd
voor verjaardagen, geboorte of afscheid)
12.00 – 12.30 uur Warme maaltijd & Sap of water
12.30 – 13.00 uur Verschonen/wc-ronde
13.00 – 14.00 uur Rust moment: film kijken/ vrij spelen/ lezen
14.00 – 17.00 uur Start de middag met VVE-programma
14.00 – 14.30 uur Kring (dagritme/wat gaan we vanmiddag doen, /voorlezen en zingen/aandacht
voor taal- en rekenontwikkeling
14.30 – 15.00 uur Kleine kringactiviteit (activiteit in kleine groepjes of individueel op basis van het thema door de VVE pedagogisch medewerkers), hierbij is er specifiek aandacht voor taalontwikkeling.
15.00 – 15.15 uur Hoekgericht werken, met hierin 1 op 1 activiteit met de VVE pedagogisch medewerkers, vanuit het gedifferentieerd aanbod per kind. Specifiek aandacht voor taalontwikkeling
15.15 – 15.45 uur Fruit & sap (met iets lekkers erbij). De kinderen worden spelenderwijs meegenomen in taalontwikkeling, de pedagogisch medewerkers begeleiden en observeren de kinderen bij de sociaal emotionele en motorische vaardigheden)
15.45 – 16.45 uur Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht, de pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de
spelontwikkeling). Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen-/buitenruimte en/of beweegruimte. Grote groepsactiviteit met creatieve expressie (wisselend, dans, muziek, knutsel, enz.).
16.45 – 17.00 uur  Gezamenlijke afsluiting (terugkijken naar de ochtend, eventueel ook tijd voor verjaardagen, geboorte of afscheid).
17.00 – 18.30 uur Rustige activiteit aan tafel en ouders komen hun kinderen ophalen.
  • Tijdens de maaltijden worden de kinderen spelenderwijs meegenomen in de taalontwikkeling.
  • Maaltijden: de kinderen eten netjes met een vork en drinken ze uit een beker.
  • Elke dag naar buiten (alleen met heel koud weer blijven wij binnen).


bottom