Oudercommissie

Om meer zichtbaar te zijn voor de andere ouders wil de oudercommissie zich hierbij graag aan u voorstellen.

De oudercommissie bestaat uit een groep van 3 enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Lieve Schoot te adviseren over de volgende onderwerpen:

Hierbij kunt u denken aan:

  • Aanspreekpunt voor ouders, bijvoorbeeld bij verbeterpunten.
  • Het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten.
  • Meedenken over het pedagogisch beleidsplan.
  • Evalueren van het GGD-inspectierapport.
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.
  • Openingstijden.
  • Prijs van de kinderopvang.
  • Overleg met de directie over beleidsvoornemens.
  • Informatie verstrekken aan ouders over de oudercommissie.

Notulen
De goedgekeurde notulen van meeste recente vergaderingen  kan je op de groep inkijken.

Reglement
De reglement kunt u ook op de groep inkijken. De documenten  zitten allemaal in  1 map (oudercommissie map).

Contact
Wilt u graag meer weten, of heeft u tips en suggesties voor ons, dat kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de locatie Lieve Schoot in de hal beschikt er een brievenbus, daar kunt u ook een brief achter laten.

Ons foto’s hangen bij de ingang van de locatie. Daarnaast beschikt de oudercommissie over haar eigen e-mailadres waar u ons kunt bereiken, oudercommissie@lieveschoot.nl  en natuurlijk kunt u altijd een van ons aanspreken.

 
bottom