Oudercommissie

Om meer zichtbaar te zijn voor de andere ouders wil de oudercommissie zich hierbij graag aan u voorstellen.

De oudercommissie bestaat uit een groep van 3 enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Lieve Schoot te adviseren over de volgende onderwerpen:

Hierbij kunt u denken aan:

 • Aanspreekpunt voor ouders, bijvoorbeeld bij verbeterpunten.
 • Het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten.
 • Meedenken over het pedagogisch beleidsplan.
 • Evalueren van het GGD-inspectierapport.
 • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.
 • Openingstijden.
 • Prijs van de kinderopvang.
 • Overleg met de directie over beleidsvoornemens.
 • Informatie verstrekken aan ouders over de oudercommissie.

Oudercommissie planning 2016
Voor 2016 staan de volgende vergaderdata gepland:

 • 12 februari 2016
 • 18 april 2016
 • 3 juni 2016
 • 5 september 2016
 • 28 november 2016

Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar je kan ze op de groep wel inkijken, het kan voorkomen dat een onderwerp wordt verschoven naar het besloten gedeelte van de vergadering. Wilt u  een vergadering bijwonen, neemt u dan contact met ons op via oudercommissie@lieveschoot.nl, dan vertellen wij u graag waar en hoe laat u verwacht wordt en zetten we een extra kopje koffie klaar.

Notulen
De goedgekeurde notulen van meeste recente vergaderingen  kan je op de groep inkijken.

Reglement
De reglement kunt u ook op de groep inkijken. De documenten  zitten allemaal in  1 map (oudercommissie map).

Contact
Wilt u graag meer weten, of heeft u tips en suggesties voor ons, dat kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de locatie Lieve Schoot in de hal beschikt er een brievenbus, daar kunt u ook een brief achter laten.

Ons foto’s hangen bij de ingang van de locatie. Daarnaast beschikt de oudercommissie over haar eigen e-mailadres waar u ons kunt bereiken, oudercommissie@lieveschoot.nl  en natuurlijk kunt u altijd een van ons aanspreken.

 
bottom