Wennen

Thuis in “Lieve Schoot” wennen

Afscheid nemen van ouders
Bij het afscheid nemen is het goed om het kind zelf te laten bepalen (tot op zekere hoogte), op welke manier het afscheid neemt. Voorbeeld: een knuffel, vasthouden, een speentje geven, of even de jas aanhouden. Het is heel belangrijk, voor zowel ouder als kind, om bij het weggaan de ouder uit te zwaaien. De ouder wordt gevraagd om het weggaan niet onnodig te rekken. Ook al is het soms moeilijk, het is van belang dat het kind weet wanneer de ouder vertrekt. DUIDELIJKHEID SPEELT IN LIEVE SCHOOT EEN BELANGRIJKE ROL.

Een ouder die een verdrietig kind achterlaat wordt geadviseerd om op een later tijdstip even te bellen. Onze ervaring is dat kinderen naarmate ze goed gewend zijn in LIEVE SCHOOT, ze al snel voldoende afleiding hebben om hun aandacht op iets anders te kunnen richten.

Respect en waardering voor het kind
Elk kind is uniek en verdient het om op een positieve manier benaderd te worden. Dit is de basishouding in Lieve Schoot. Elk kind krijgt de ruimte om zich te uiten, ontdekken en te onderzoeken. De leidster begeleidt het kind hierbij, en zij heeft respect hoe het kind reageert met zijn mimiek en lichaamstaal. Het kind mag net als ieder ander zichzelf zijn binnen de grenzen van zichzelf en andere kinderen. Een kind krijgt eigenwaarde als het gewaardeerd en gerespecteerd wordt Voor een goede band tussen leidster en kind is het belangrijk dat de emoties van het kind serieus worden genomen. Door emoties te benoemen leren kinderen deze te herkennen en mee om te gaan. Tijd en begrip vinden wij belangrijke waarden hierin. Dat het kind op een gegeven moment bepaalde dingen aankan, is een van de basisprincipes van het respecteren van de emoties van het nog jonge kind.

Een veilig gevoel geven
Voor jonge kinderen is het van belang dat ze iets vertrouwds van thuis bij zich hebben. Daarom adviseren wij bij het intakegesprek ouders om een eigen omslagdoek, knuffel of fopspeen mee te geven.

De knuffel biedt troost en kan een vertrouwd beeld in een kinderbedje zijn. Moeders die hun kind borstvoeding geven kunnen hiervoor naar Lieve Schoot  komen. Afgekolfde melk kan in een fles meegeven worden. Wanneer het kindje thuis borstvoeding krijgt en het moeite heeft met het flesje, dan kan de moeder een kledingstuk van zichzelf meegeven naar Lieve Schoot.

Lieve Schoot biedt een vertrouwde en veilige omgeving voor zowel als ouders als kind. Kinderen zijn eerlijk in hun reacties en geven de hele dag aan wat zij wel en niet prettig vinden. We proberen het kind hierin te begeleiden en zo nodig hierna te handelen. Een kind heeft tijd nodig om te wennen, en als het kindje gaat huilen als hij in zijn bedje ligt, dan willen wij hem het gevoel geven dat wij er voor hem zijn. Een woord van troost en een knuffel is vaak voldoende om weer rust in het kind te creëren. Dit alles betekent een gevoel van aanwezigheid en geborgenheid. Een samenspel van zowel ouder als leidster blijft ook hierbij zichtbaar belangrijk

Wennen
Wij beseffen heel goed dat het voor ouders niet niks is om je kind ineens over te dragen aan vrijwel onbekende pedagogisch medewerkers. Daarom hebben wij ervoor gekozen om te werken met wendagdelen. Een wendagdeel duurt 4 of 5 uur en het is de bedoeling dat de ouders in die tijd naar huis gaan en hun kindje bij ons laten.

Voor alle groepen geldt, dat er maar 1 kind per dagdeel kan komen wennen en dat externe kinderen maximaal 2 dagdelen mogen komen wennen. Dit omdat kindjes die wennen meer aandacht kunnen vragen. Is er meer nodig, wordt in overleg besloten of de uren vallen onder wennen of wel gefactureerd worden. Vooraf aan het wennen wordt een overeenkomst getekend met de ouders, waar o.a. deze voorwaarden in staan.

Het protocol Wennen en overplaatsing wordt uitgereikt bij de intake.

Wennen voor de baby
De groep Lieverdjes komen vooraf aan de plaatsing 1 à 2 dagdelen, van 10:00 tot 14:00 uur naar het kinderdagverblijf, waarin dan de intake en het wennen plaatsvindt. Tevens zit er een flesvoeding en een slaapje in. Dit zijn de twee basisbehoeften van een baby. Zijn de ouders wat vergeten te vertellen, dan kunnen wij daar na de wendag gericht vragen over stellen.

Voor ouders betekent dit dat zij gedurende deze 4 uur zelf kunnen wennen aan de situatie, dat zij hun kind uit handen hebben gegeven. Na afloop kunnen zij vragen stellen. Ouders moeten wel bereikbaar zijn mocht het wennen moeizaam verlopen. Zij mogen zelf ook altijd tussendoor bellen.

Wennen voor de peuter
De Toppertjes wennen 1à 2 dagdelen van 10:00 tot 15.00 uur, waarin de intake en het wennen plaatsvindt. Deze wenprocedure start na plaatsing (getekende overeenkomst) van een kind. Er zit een maaltijd en een rustmoment in.

Het doel van het wennen is dat de peuter de ruimte, de groep kinderen en de pedagogisch medewerkers leert kennen, zodat het zich snel op zijn gemak voelt. De pedagogisch medewerkers geven het kind extra persoonlijke aandacht om het vertrouwen van het kind te winnen en te kijken hoe het op bepaalde, nog vreemde situaties reageert.

Het wentraject voor peuters staat beschreven in het protocol Wennen en overplaatsing.bottom