Kind-leidster ratio

Pedagogisch medewerker-kind-ratio

De algemene lijn in de pedagogisch medewerker- kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen op de kinderdagverblijven conform de regelgeving is al volgt:

  • Eén beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar.
  • Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar.
  • Eén beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar.
  • Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

 

Groepsgrootte en leeftijdsopbouw

De ´´Lieverdjes´´  (0 – 4 jaar) bestaan uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 weken tot 4 jaar.

Qua bezetting draait er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 5 kinderen,  2 pedagogisch medewerkers op maximaal 10 kinderen en als er 12 kinderen zijn, zijn er 3 pedagogische medewerkers  ( wij gebruiken hiervoor de rekentol).

De ’’Toppertjes’’ de peutergroep bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. Qua bezetting draait er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 8 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 13 kinderen.

Er zitten vaste pedagogisch medewerkers in het team van een groep. Dit bevordert de continuïteit in de relaties met de kinderen. Invallers worden naast een pedagogischmedewerkers gekoppeld, tenzij zij voor langere tijd nodig zijn, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsvervanging of vakanties.

Per dag zijn er maximaal 3 stagiaire aanwezig per groep.

 

 

Voor het berekenen van de beroepskracht – kind ratio gebruiken wij de rekentool. De rekentool berekent hoeveel pedagogisch medewerker op de groep moet staan. De rekentool is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid;  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/30/rekentool-kinderopvang-beroepskracht-kind-ratio.html.  Ook is de link terug te vinden op onze website www.kinderopvang.nlbottom