Nieuwsbrief december 2016

Beste ouders/verzorgers,

GGD Inspectie
Onaangekondigd is er op  26 oktober 2016 de GGD de jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij de groep ´´de Lieverdjes´´. Wij zijn wederom op alle onderdelen goedgekeurd en we een positief rapport ontvangen. Dit rapport kunt u vanaf januari op onze website zien.

Sinterklaas
Natuurlijk komt Sint ook dit jaar weer bij ons. Samen met zijn Pieten brengt hij maandag 5 december een bezoekje aan kinderdagverblijf Lieve schoot, van 10.00 -11:30 uur bij de Toppertjes. Alle kindjes van  de opvang zijn van harte welkom. Kinderen die op deze dagen geen gebruik maken van de opvang, kunnen  die dag komen van 10.00 uur tot 11.30 uur. We maken er samen weer iets gezelligs van! We sluiten die dag om 17.00 uur. Dit jaar willen  wij zonder ouders vieren,  wij zien namelijk dat wij een grote groep hebben en zou het te druk kunnen krijgen.

Foto shoot
Op maandag 12 december brengt de fotograaf een bezoek aan het kinderdagverblijf Lieve Schoot bij de Toppertjes. Zij is er om 8.00 uur al aanwezig. Er zal van alle kinderen en van de groep een leuke foto worden gemaakt. Kinderen die op deze dagen geen gebruik maken van de opvang kunnen  die dag komen tussen 9.30 / 10.00 uur en in de gelegenheid gesteld om toch gefotografeerd te worden.  Alle kinderen kunnen die dag naar de groep Lieverdjes gebracht worden. De afname van de foto’s is vrijblijvend en er geldt geen aankoopverplichting.

Kerst diner
Op donderdag 22-12 van 17.00 uur tot 19.00 uur gaan wij samen dit jaar kerstdiner vieren bij de  groep Lieverdjes.
Wij vragen ook dit jaar of alle ouders iets voor het kerstdiner mee te nemen.

Op de groepen gaan lijsten hangen waarop u kunt aangeven wat u graag mee wilt nemen. Tijdens het diner is er voor ouders de gelegenheid om gezellig bij te kletsen.

Alle ouders/verzorgers/ zusjes/ broertjes en kinderen zijn van harte welkom!

We hopen dat u allemaal komt!

Belangrijke data

  • 05-12 Sinterklaas feest van 10.00 tot 11.30 uur/ geopend tot 17.00 uur
  • 12-12 Foto shoot van 8.00 tot 11.00 uur
  • 22-12 Kerstdiner van 17.00 tot 19.00 uur
  • 23-12 Geopend tot 17.00 uur
  • 24-12 t/m 1-1-2017 Kerstvakantie, zijn wij gesloten
  • 02-01 Gaan wij weer open en maken wij een nieuwe start voor het komende jaar.

 

bottom