Nieuwsbrief september 2016

Geachte ouders/verzorgers,

De zomervakantie is alweer voorbij, we hopen dat iedereen uitgerust is en een fijne tijd heeft gehad. Bij Lieve Schoot hebben we gelukkig -zeker de laatste weken- nog optimaal kunnen genieten van mooi zomerweer met de kinderen!

Zoals u weet openen we op maandag 5 september a.s. onze deuren van de nieuwe locatie en groep: De Lieverdjes, de baby/dreumesgroep.  De ouders van de kinderen die maandag naar deze groep mogen, zullen hierover apart per mail worden geïnformeerd. Voor alle andere kindjes geldt dat zij gewoon op de “oude” locatie welkom zijn!

De locaties zijn nu ingericht op de specifieke leeftijdsgroep, dit zal komende weken nog verder vorm krijgen. In ons aangepaste Pedagogisch Beleidsplan hebben wij onze werkwijze beschreven m.b.t. de verdeling van de groepen in leeftijd. U vindt dit Pedagogisch Beleidsplan op onze website en is tevens te vinden op de locaties.

De VVE-peutergroep de Toppertjes, zal ook nog wat verder aangepast worden, zoals in onze vorige nieuwsbrief is aangegeven. Onze planning is om dat aan het einde van dit jaar te doen.

Lieve Schoot gaat zich kenmerken door te werken met horizontale stamgroepen op zowel het groep “Lieverdjes” baby – dreumesgroep (0-2 jaar) & groep “Toppertjes” peuters (2-4 jaar). Horizontale groep betekent dat de groepen bestaan uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Hierdoor kan optimaal afgestemd worden op de behoeftes, interesses en ontwikkelingskansen van kinderen van verschillende leeftijden.

We zullen niet met alle ouders individueel een gesprek voeren, maar houden een gezamenlijke informatiebijeenkomst (Derkinderenstraat nummer 50) op donderdag 8 september om 19.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u uitgebreider informeren en is er ruimte voor vragen over de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleidsplan;
  • Bezetting;
  • Praktische informatie werkwijze Lieverdjes.

Zou u middels bijgaand invulformulier willen laten weten of aanwezig bent op de informatieavond?

We zullen de nieuwe locatie uiteraard ook nog feestelijk openen, informatie hierover volgt.

Ik hoop u middels deze nieuwsbrief voor u voldoende geïnformeerd te hebben over Lieve Schoot. Met vragen of voor meer informatie kunt u altijd bij mij terecht. Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-34938458 of per mail info@lieveschoot.nl.

Met vriendelijke groet,

Esin Dogan-Aksoy

Wij komen graag naar de informatiebijeenkomst 8 september om 19.00 uur tot 20.00 uur.

 

Naam ouder/verzorger:………………………………………………….

bottom