Nieuwsbrief april 2016

Geachte ouders/verzorgers,

Met enige regelmaat houd ik u graag op de hoogte over de huidige stand van zaken omtrent Kinderdagverblijf Lieve Schoot.

Met trots kan ik onze nieuws mededelen.

Binnen dit mooie werkveld, is Lieve Schoot nu alweer 5 jaar verder. Vanaf de eerste dag ben ik als leidster op de groep betrokken geweest en gestart met paar kindjes. Nu, na 5 jaar hebben we een volle bak en zelfs met een wachtlijs. We hebben een topteam!

Lieve Schoot heeft eind december 2015 besloten om uit te breiden. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Wat is het mooi om te zien dat de nieuwe groep van Lieve Schoot steeds beter zichtbaar wordt. Niet alleen op de groep, maar ook achter de schermen worden momenteel hard aangewerkt en zijn de voorbereidingen in volle gang. De aanmeldingen komen binnen en de start komt steeds dichterbij.

Onze nieuwe locatie wordt midden juni opgeleverd. In de eerste week van september 2016 opent onze nieuwe groep haar deuren. In de tussenliggende weken worden de laatste puntjes op de i gezet, waaronder in inrichting van de ruimtes en inspecties. Ook de tuintje is bij de oplevering van het gebouw gebruiksklaar.

De officiële opening/ feest van de nieuwe locatie is nog niet bekend.

De oude groep gaat ook een kleine renovatie krijgen na de opening. Daar gaat ook een en ander veranderen. De slaapkamer wordt het kantoor, kantoor gaat helemaal weg, schilderwerkzaamheden, nieuwe materialen enz.

Lieve Schoot gaat zich kenmerken door te werken met horizontale stamgroepen op zowel het groep “Lieverdjes” baby – dreumesgroep ( 0-2 jaar) & groep “Toppertjes” peuters ( 2-4 jaar). Horizontale groep betekent dat de groepen bestaan uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Hierdoor kan optimaal afgestemd worden op de behoeftes, interesses en ontwikkelingskansen van kinderen van verschillende leeftijden.

Voor de eerste opvang dag zal er een gesprek plaats vinden op de nieuwe groep met alle ouders. Wij nemen eind augustus contact met u op om een gesprek te plannen. Ik zal u dan over de nieuwe werkwijze van Lieve Schoot inlichten, in welke groep uw kind zal komen en ik zal ook aandacht aan de verwachtingen en wensen van u besteden.

Extra dagopvang

Er zijn ouders die meer dagen willen. Als u dat ook wilt, wil ik dat u graag het onderstaande strookje invult en zo snel mogelijk inlevert bij één van onze leidsters. Als u aangeeft welke dagen u extra wilt, houden wij daar rekening mee. Ik wil allereerst de gelegenheid aan onze huidige ouders geven en daarna aan de nieuwe ouders die op het wachtlijst staan.

Extra uren

Zijn er ouders die behoefte hebben voor vroegere openingstijd en latere sluitingstijd.

De keuze mogelijkheden:

07.00 uur – 18.30 uur

07.00 uur – 19.00 uur

07.30 uur – 18.30 uur

07.30 uur – 19.00 uur

Zaterdagopvang

Lieve Schoot wil graag voorzien in het bieden van flexibele kinderopvang op zaterdag, om ouders die op zaterdag werken of studeren de mogelijkheid te geven hun kind naar Lieve Schoot te brengen. Ook het afnemen van enkele zaterdag of dagdeel op zaterdag is mogelijk voor ouders die er op uit willen gaan en oppas nodig hebben. U sluit dan een contract voor een dag. De zaterdagopvang staat los van de doordeweekse opvang. U kunt dus niet bijvoorbeeld uw opvang dag van een maandag ruilen naar een zaterdag of omgekeerd. Voor opvang op zaterdag geldt dat u kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden, indien u afwijkende tijden nodig heeft, is dat in overleg ook mogelijk. Lieve Schoot wil dit aanbieden als er meer dan 2 aanmeldingen zijn. De uurtarief vazal dan € 7,50 per uur kosten.

Keuze mogelijkheden:

Aantal uren                                                               Uurtarief                                 Totaal

08.00 uur – 18.00 uur = 10 uur                                   € 7,50                                      € 75,-

08.00 uur – 13.00 uur = 5 uur                                     € 7,50                                      € 37,50

13.00 uur – 18.00 uur = 5 uur                                     € 7,50                                      € 37,50

Al vanaf de start creëren wij zoveel mogelijk stabiliteit voor de kinderen. Vaste aanspreekpunten op de groep en vertrouwde gezichten. Momenteel bekijk ik welke pedagogische medewerker van oude groep naar de nieuwe groep gaat overstappen. Dit vinden wij heel belangrijk omdat zij de cultuur en visie van de oude groep meenemen. Ook zullen wij extern vacatures uitzetten, waarbij wil ik graag mensen uit de omgeving de mogelijkheid geven om te kunnen solliciteren. Daarnaast kunnen er vanaf de start stagiaires op de groepen aanwezig zijn.

Toegangssysteem

Om de veiligheid op het kinderdagverblijf te waarborgen, wordt er gewerkt aan de toegangssysteem. Ieder gezin 2 codes ( papa/mama/verzorger), een soort sleutel, die op de naam van de ouders staan. Hiermee kunnen ouders gedurende de openingstijden het kinderdagverblijf betreden. De codes worden tijdens de gesprekken persoonlijk in ontvangst genomen door de ouders op voorziening en tekenen van een overeenkomst. De overeenkomsten tekent u, omdat we wederzijdse afspraken maken. U mag bijvoorbeeld de code niet zomaar aan een ander geven. Als u kind door een ander wordt opgehaald kunnen ze gewoon aanbellen. Wilt u geen code ontvangen en gewoon aanbellen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@lieveschoot.nl.

Vakantie rooster

Er wordt op de voordeur een lijst opgehangen, zodat jullie alvast kunnen aangeven wanneer en voor hoelang jullie op vakantie gaan. Graag zou ik willen dat jullie dot zo snel mogelijk invullen, zodat ik alvast een vakantierooster kan maken.

Buitenschoolse opvang

Helaas hebben wij de deuren van de BSO op 20 mei 2016 gesloten. De BSO wordt overgenomen door Ozge Tezcan. De nieuwe naam van de BSO gaat ‘’Miracle Kids’’ heten. Ik heb de BSO verkocht, omdat ik me nog meer in de kinderopvang wil verdiepen.

Verdere informatie

Ik hoop u middels deze nieuwsbrief voor u voldoende geïnformeerd te hebben over Lieve Schoot. Met vragen of voor meer informatie kunt u altijd bij mij terecht. Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 0634938458 of per mail info@lieveschoot.nl.

Met vriendelijke groet,

Esin Dogan-Aksoy

bottom